sound by jbgmusic

BİLGİ EDİNME

Bağlantılı Öğeler

Eğitim Kadromuz

Muhammed COŞKUN - EĞİTİM GÖREVLİSİ

 

ÖZGEÇMİŞ..

12.02.1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokulu Erzurum/Merkez Mecidiye İlkokulu’nda okudu. Erzurum/Merkez Gaziler Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamladı. 1992 yılında İstanbul’a geldi ve Beyoğlu Abdüsselam Kur’an Kursu’nda hafızlık yarışmalarına hazırlandı. 1992-1999 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli hafızlık yarışmalarında farklı dereceler aldı. (1995 yılında Mısır’da Uluslararası Hafızlık Yarışması’nda otuz cüz kategorisinde ülkemizi temsil etti ve mansiyon ödülü aldı. 1996 yılında İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye’nin ortak düzenlediği Uluslararası Hafızlık Yarışmasında birinci oldu. 1998 yılında İmam Hatip Liseleri arası Marmara Bölgesi birincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca çeşitli vakıflar ve belediyelerin düzenlediği yarışmalarda farklı dereceler aldı.) Ortaokul ve liseyi Eyüp İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümü’nde Doktora öğrenimine devam etmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisidir.

Memuriyete 2004 yılında Çorum’da imam-hatip olarak başladı. 2005’te Sakarya/Geyve’de imam-hatip olarak bir yıldan fazla görev yaptı. 2006 yılında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde ihtisas eğitimine başladı ve 2009’da mezun oldu. Haseki’den mezun olduktan sonra bir yıl İstanbul/Kartal’da imam-hatip olarak görev yaptı. 2010’da Tekirdağ Eğitim Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı ve iki yıl bu görevde bulundu. 2012’de DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Bir süre bu görevde bulunduktan sonra 2013 yılında kendi tercihiyle yeniden Tekirdağ Eğitim Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.10.02.2015 tarihinde Bursa Eğitim Merkezine Müdür olarak atandı.

Çalışmalarından bazıları şunlardır:

A) Akademik Çalışmalar:

1) Bereketzâde İsmail Hakkı’nın Envâr-ı Kur’an Tefsiri ve Diğer Tefsir Yazıları (2008, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

2) Kur’an-ı Kerim’de Hilafet ve Emanet Kavramı (2004, Basılmamış Lisans Tezi)

B) Sempozyum Tebliğleri:

1) Olağanüstü Haller ve Afet Durumlarında Din Hizmetleri ve Din Görevliliği, YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2012.

C) Diğer Çalışmaları:

1) Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN’ın İslam Hukuk Tarihi İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirilmesi (2003)

2) Dinlerde Cennet - Cehennem İnancı Hakkında Bir Araştırma (2003)

3) Panteizm Nedir? (2003)

4) Dinlerin Doğruluk, Kapsayıcılık ve Bir Arada Yaşama Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme (2004)

5) İbn Mâce’nin Sünen’ indeki ‘Kader’le İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi (2004)

6) Nostaljik Bir Şarkı: İslam Manidir Terakkî (2004)

7) Yehova Şahitleri Hakkında Bir Araştırma (2004)

8) Pierre LORY ‘nin Kaşani’ye Göre Kur’an’ın Tasavvufî Tefsiri İsimli Eserinin Tanıtımı (2005)

9) Prof. Dr. İlhami GÜLER’in İman - Ahlak İlişkisi İsimli Kitabının Tanıtımı (2005)

10) Ali Sâmi En- Neşşâr’ın İslam’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu İsimli Kitabı Hakkında Geniş Bir Değerlendirme (II. Cilt) (2005)

11) Dücane CÜNDİOĞLU’ nun Keşf-i Kadîm İsimli Kitabı Hakkında Bir Değerlendirme (2005)

12) Şi’a’nın Doğuşu Ve Belli Başlı Görüşleri Hakkında Bir Araştırma (2005)

13) Muhammed Ali Es-Sâbûnî’nin Ravâi’u’l- beyân fî tefsîr-i âyi’l- ahkâm mine’l- Kur’an Tefsiri Bağlamında Kafirlerle Dostluğun Yasaklanması (2005)

14) Ebu Bekr Câbir El- Cezâirî’nin Eyseru’t- tefâsir li kelâmi’l- ‘aliyyi’l- kebîr İsimli Tefsirinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi (2005)

15) MEB İslam Ansiklopedisi’ndeki “Te’vil” Kavramının Değerlendirilmesi (2005)

16) Bilimsel (İlmî / Fennî) Tefsir Ekolü Hakkında Bir Araştırma (2008)

17) Ankebut Suresi 14. Ayetin Beydâvî, Nesefî ve Ebussuud’a Göre Tefsiri (2009)

18) Prof. Dr. Ali İbrahim En-Nemle’nin “Oryantalistlerin Kur’an-ı Kerim Hakkında Yaptıkları Çalışmalar Konusunda Müslüman Alimlerin Araştırmaları (Bibliyografik Sunum)” İsimli Sempozyum Tebliğinin Değerlendirilmesi (2009)

19) Yard. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK’in Kur’an Semantiği Üzerine İsimli Kitabının Değerlendirilmesi (2009)

20) Lokman Suresi 34. Ayet Bağlamında “Rahimlerde Olanı Yalnız Allah’ın Bilmesi” Meselesinin Günümüzde Nasıl Anlaşılacağı (2009)

21) Nisa Suresi 171. Ayet Bağlamında “Hz. İsa’nın Allah’ın Kelimesi Olması” Ve Kelam - Tekvin Sıfatları Arasındaki İlişki (2010)

22) Kur’an-ı Kerim’in İcaz Vecihlerinden Kur’an’da Lafız - Mana Münasebeti (2010)

23) Tefsir Usulü Ders Notları (2011)

24) Sahih Kıraatlerdeki “Resmü’l-mushaf’a Uygunluk” Şartı, Mevcut Kıraat Vecihlerinin Neresinde Aranmalıdır? (2012)

Eğitim Kadromuz

Önceki Sonraki

Ayhan ŞEN - EĞİTİM GÖREVLİSİ

Ayhan ŞEN - EĞİTİM GÖREVLİSİ

AYHAN ŞEN ÖZ GEÇMİŞ ADI SOYADI: Ayhan Şen DOĞUM TARİHİ: 13.07.1972 DOĞUM YERİ: BAYRAMPAŞA-İSTANBUL MEDENİ HALİ: Evli EĞİTİMİ: 1984 – 1986 yılları arasında Bayrampaşa Hayırseverler Kur’an Kursunda hıfzını tamamladı. 1986 – 1992 yılları arasında Bayrampaşa Yeşil Cami Kur’an...

Administrator - avatar Administrator Tıklama:133 Eğitim Kadromuz

Yusuf Tuna - EĞİTİM GÖREVLİSİ

Yusuf Tuna Özgeçmişi

Administrator - avatar Administrator Tıklama:186 Eğitim Kadromuz

Kahraman Taşçı - EĞİTİM GÖREVLİSİ

Kahraman Taşçı Özgeçmişi

Administrator - avatar Administrator Tıklama:119 Eğitim Kadromuz

Saim İncel - EĞİTİM GÖREVLİSİ

Saim İncel - EĞİTİM GÖREVLİSİ

  Saim İncel - ÖZGEÇMİŞ1973'TE Samsun'un Vezirköprü İlçesinin Darıçayalanı Köyün'de dünyaya geldi.İlkokuldan sonra hafızlığını ikmal etti.

Administrator - avatar Administrator Tıklama:2167 Eğitim Kadromuz

Abdurrahman ŞAHİN - EĞİTİM GÖREVLİSİ

Abdurrahman ŞAHİN - EĞİTİM GÖREVLİSİ

  Abdurrahman ŞAHİN1958 yılında Manisa’da dünyaya gelen A. ŞAHİN 1977 yılında Fatih İmam-Hatip lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Yüksek İslam Enstitüsüne kaydını yaptırıp, 1980 yılında öğrenciyken İmam-Hatip olarak göreve başladı....

Administrator - avatar Administrator Tıklama:5459 Eğitim Kadromuz

Abdullah BOZ - EĞİTİM GÖREVLİSİ

Abdullah BOZ - EĞİTİM GÖREVLİSİ

ÖZGEÇMİŞ:...

Administrator - avatar Administrator Tıklama:5841 Eğitim Kadromuz